1. Jaki jest termin na złożenie odwołania od decyzji ZUS?

Odwołanie od decyzji administracyjnej można złożyć w terminie 30 dni od daty jej obioru.

2. Jaki jest termin na złożenie apelacji od wyroku Sądu?

Termin na złożenie apelacji upływa 14 dni od momentu otrzymania uzasadnienia wyroku Sądu I instancji.

3. Kiedy ZUS rozpocznie egzekucję należności?

Egzekucja należności przez ZUS może rozpocząć się zaraz po uprawomocnieniu decyzji administracyjnej wydanej przez organ.

4. Kto może złożyć wniosek abolicyjny?

O abolicję składkową może ubiegać się przedsiębiorca, który z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej nie odprowadził należnych wg ZUS składek w okresie od 1 stycznia 1999 do 28 lutego 2009 r.

5. Po jakim czasie ulegają przedawnieniu niezapłacone składki do ZUS?

Od 1 stycznia 2012 okres przedawnienia składek wynosi 5 lat.

6. W ilu krajach należy odprowadzić składki od wynagrodzenia uzyskanego za pracę wykonywaną w kilku krajach Unii Europejskiej?

Zgodnie z prawem europejskim, składki za ubezpieczenia społeczne można odprowadzać tylko w jednym kraju.

7. Co zrobić, jeżeli przepisy zmienią się na niekorzyść przedsiębiorcy?

Poruszanie się w gąszczu dynamicznie zmieniających się przepisów wymaga pomocy specjalistów śledzących na bieżąco zmiany w prawodawstwie nie tylko polskim, ale również europejskim. Prawnicy Instytutu doradzają, jak kontynuować działalność przedsiębiorstwa zgodnie ze zmieniającym się prawem.

Udostępnij na Facebook