Szczegóły usług Instytutu ZUS

W ramach współpracy z Europejskim Instytutem Prawa i Ubezpieczeń Społecznych przedsiębiorcy mogą liczyć na:

  1. 1. Porady prawne w formie bezpośrednich konsultacji ze specjalistami w danej dziedzinie

2. Analizę dokumentacji związanej w ubezpieczeniami społecznymi

3. Opiniowanie protokołów pokontrolnych

4. Analizę i opiniowanie decyzji administracyjnych

5. Przygotowanie odwołania od decyzji administracyjnej

6. Zastępstwo procesowe przed sądami wszystkich instancji

7. Doradztwo w sprawach zatrudnienia transgranicznego

8. Przygotowanie zapytań i wniosków o interpretacje do ZUS oraz innych instytucji polskich i zagranicznych

9. Prowadzenie postępowania abolicyjnego przed ZUS

10. Odzyskiwanie niesłusznie odprowadzonych składek z ZUS oraz zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych

11. Prowadzenie postępowania przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości w sprawach przeciwko ZUS

Udostępnij na Facebook