Nasi eksperci świadczą o tym kim jesteśmy. Oto oni:

Łukasz Chybalski

Adwokat

Łukasz Chybalski, specjalista w zakresie postępowań przed Sądami powszechnymi oraz organami państwowymi dotyczącymi krajowego i międzynarodowego prawa ubezpieczeń społecznych.

Uczestniczył w kilkudziesięciu procesach sądowych o ustalenie właściwego ustawodawstwa w zakresie podlegania ubezpieczeniom, włącznie z uzyskaniem formularzy A1.

Doradza klientom indywidualnym oraz korporacyjnym zatrudniającym pracowników na terenie Unii Europejskiej.

Zimą wolny czas spędza jeżdżąc na snowboardzie, biegle włada językiem angielskim.

 

Wojciech Sablik

Prawnik,
doradca podatkowy

Wojciech Sablik, prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 12056, absolwent Wydzialu Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

W czasie studiów był laureatem i finalistą wielu konkursów prawnopodatkowych. Były współpracownik Zespołu Zarządzania Wiedzą Deloitte. Odbył staż w warszawskim biurze kancelarii Baker & McKenzie.

Szczególne obszary zainteresowań to zagadnienia związane z planowaniem podatkowym w działalności przedsiębiorstw i przedsiębiorców.

Biegle włada językiem angielskim, porozumiewa się w języku niemieckim.

 

Marcin Piątek

Prawnik,
doradca podatkowy

Marcin Piątek, prawnik, doradca podatkowy nr wpisu 11378, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. 
 
W 2007r. kończąc studia podyplomowe na Sheffield Hallam University w Wielkiej Brytanii uzyskał tytuł LL.M. (Corporate Law and Strategy). Wziął udział w konkursie Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot. Odbył staż zawodowy w kancelarii prawnej w Wielkiej Brytanii. W październiku 2010r. rozpoczął studia doktoranckie w Katedrze Prawa Finansowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. 
 

Biegle włada językiem angielskim.

 

Jarosław Wiśniewski

doradca podatkowy

Jarosław Wiśniewski, doradca podatkowy nr wpisu 00298. Absolwent Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Katowicach. 

 
Egzamin na doradcę podatkowego zdał w 1998 roku jako jeden z pierwszych kandydatów. Od 1995 roku związany zawodowo ze spółkami doradczymi oraz kancelariami biegłych rewidentów. 
 
Specjalizuje się w sferze rachunkowości oraz podatku od towarów i usług.
 
Biegle włada językiem niemieckim.
 

Adam Botor

dyplomowany ekonomista

Adam Botor, dyplomowany ekonomista, biegły rewident, doradca podatkowy, fachowy doradca w spawach dotyczących międzynarodowego prawa podatkowego.
 

Absolwent nauk ekonomicznych na Uniwersytecie w Hannoverze. 1997-2005 pracownik PricewaterhouseCoopers AG WPG.
Docent na Wyższej Szkole Steinbeis w Berlinie

Członkostwo
    Izba Biegłych Rewidentów
    Izba Doradców Podatkowych w Dolnej Saksonii
    IFA

Specjalizacja
    Międzynarodowe prawo podatkowe
    Międzynarodowe sprawozdania finansowe (IFRS)
    Sporządzanie i kontrola bilansu końcoworocznego
    Sporządzanie bilansu rocznego koncernu

 

Barbara Dziadek

aplikant adwokacki przy okręgowej
radzie adwokackiej w katowicach

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Aplikant adwokacki przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Katowicach.

Specjalizuje się w prawie pracy,rodzinnym oraz karnym.

Swoje zainteresowania skupia wokół sportów walki, trenując boks.

Miłośniczka biegów survivalowych z przeszkodami.

Również w sprawach prawnych szybko i sprawnie pokonuje wszelkie przeszkody, walcząc zaciekle na sali sądowej o sprawy każdego klienta.

Biegle włada językiem niemieckim.

 

 
Udostępnij na Facebook